4,42% – rata șomajului înregistrat de AJOFM Ialomița în luna decembrie 2021

La sfârșitul lunii decembrie anul trecut, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ialomița erau înregistrați 4.116 șomeri (din care 1.815 femei). Rata șomajului înregistrată este de 4,42%, cu 0.46 pp sub valoarea dobândită la sfârșitul aceleiași luni a anului 2020.
Din totalul de 4.116 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 962 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.154 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.989 șomeri provin din mediul rural și 1.127 sunt din orașe.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv în felul următor: din totalul de 4.116 de persoane, 517 au sub 25 de ani, 186, între 25 și 29 de ani, 525 de șomeri au vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, 1.066, între 40 și 49 de ani, 794 se încadrează între 50 și 55 de ani și 1.026 au vârste de peste 55 de ani.
Din punct de vedere al nivelului de educație, șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (34,52%). Aceștia sunt urmați de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (32,75%), iar 15,55% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 15,48% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare, 1.70%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.026 persoane foarte greu ocupabile, 1.294 greu ocupabile, 554 mediu ocupabile, iar 242 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )