4,11%, rata şomajului înregistrat de AJOFM Ialomița în luna martie

La sfârșitul lunii martie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3.827 șomeri, din care 1.720 femei. Astfel, rata șomajului a fost de 4,11%, cu 0.82pp sub valoarea înregistrată la sfârșitului aceleiași luni a anului trecut.
Din totalul de 3.827 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 685 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3.142 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.848 șomeri provin din mediul rural și 979 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: din totalul lor, 444 de șomeri au sub 25 de ani, 227, între 25 și 29 de ani, 493, între 30 și 39 de ani, 974 au vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, 739, între 50 și 55 de ani și 950 de șomeri au peste 55 de ani.
Șomerii absolvenți de învățământ primar și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Ialomița (37,49%). Aceștia sunt urmați de absolvenții de studii gimnaziale (35,54%), iar 13,85% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenți de învățământ de nivel mediu și postliceal reprezintă 11,89% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.23%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.787 persoane foarte greu ocupabile, 1.294 greu ocupabile, 527 mediu ocupabile, iar 219 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre. Informații detaliate despre structura șomajului la nivelul județului Ialomița sunt afișate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )