3,72% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița în luna iunie

La sfârșitul lunii iunie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița a înregistrat 3.467 de șomeri (din care 1.584 femei). Astfel, rata șomajului înregistrată pe luna iunie este de 3,72%, cu 0.69 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2021.
Din totalul persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 507 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.960, șomeri neindemnizați. Din punct de vedere al mediului de rezidență, 2.606 șomeri provin din mediul rural și 861 sunt din mediul urban.
Pe grupe de vârste, situația șomerilor pe luna iunie este următoarea: 394 de persoane au mai puțin de 25 de ani; 221, între 25 și 29 de ani; 430 de șomeri au între 30 și 39 de ani; 841 au între 40 și 49 de ani; 685 au vârste cuprinse între 50 și 55 de ani, iar 896 dintre șomeri au peste 55 de ani.
Șomerii absolvenţi de învăţământ primar şi fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița, anume 38,19%. Aceștia sunt urmați de absolvenții de studii gimnaziale (36,51%), iar 12,61% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă o pondere de 11,69% din totalul șomerilor înregistrați. Nu în ultimul rând, șomerii cu studii superioare au un procent de doar 1%. „Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.341 persoane foarte greu ocupabile, 1.341 greu ocupabile, 675 mediu ocupabile, iar 110 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba”, informează reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )