3,66% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița în luna iulie

La sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3.411 de șomeri, din care 1.603 femei. Astfel, rata șomajului a fost de 3,66%, cu 0.81 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2021.
Din totalul de 3.411 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 476 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.935 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.570 șomeri provin din mediul rural și 841 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: din totalul de 3.411 de șomeri înregistrați, 467 au mai puțin de 25 de ani; 200, între 25 și 29 de ani; 409 au între 30 și 39 de ani; 805, între 40 și 49 de ani; 664 de șomeri au vârste cuprinse între 50 și 55 de ani, iar 866 de persoane au peste 55 de ani.
Șomerii absolvenţi de învăţământ primar şi fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (36,94%), urmati de absolvenții de studii gimnaziale (35,80%), iar 12,70% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 13,57% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 0,99%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.269 persoane foarte greu ocupabile, 1.348 greu ocupabile, 672 mediu ocupabile, iar 122 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )