25 iunie, termenul limită pentru depunerea a trei documente

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii: pe perioada aplicării prevederilor art. I din O.U.G. nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, termenul pentru depunerea declarației și plata impozitului, pentru anumite categorii de contribuabili, este: pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie, inclusiv, a anului următor, iar privind contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin.(5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de a şasea luni, inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat; pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor; pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016,cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului I şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
În consecință, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și de impozit specific nu vor fi notificați pentru nedepunerea declarațiilor după data de 25.01.2022, ci după data de 25.06.2022. Respectiv, plătitorii de impozit pe profit nu vor fi notificați pentru nedepunerea formularului 101 “Declarație privind impozitul pe profit” după 25.03.2022, ci după 25.06.2022.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )