25 ianuarie, termenul limită pentru depunerea a douăsprezece declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa reaminteşte contribuabililor că luni, 25 ianuarie 2021, este termenul limită de depunere pentru douăsprezece declaraţii fiscale.

Este vorba de: formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; formularul 107 „Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”;  formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”; formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”; formularul 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”; formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”; formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”; formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”; formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”; formularul 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”; formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”; formularul 094 „Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

„Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţiile detaliate privind toate termenele limită de declarare a obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2020.

Şeful AJFP Ialomiţa, Gheorghe Dorobăţ le recomandă contribuabililor să acceseze „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )