2.348,58 mii lei sume stabilite suplimentar, în urma inspecţiilor fiscale efectuate în luna februarie 2023

Activitatea de Inspecţie Fiscală, din cadrul Agenţiei Judeţene de Finanţe Publice (AJFP) Ialomiţa, a efectuat, în luna februarie 2023, controale la contribuabili persoane fizice şi juridice, înregistrând o serie de rezultate. Anume 43 inspecţii fiscale efectuate (finalizate), din care 21 la contribuabili persoane juridice şi 22 la contribuabili persoane fizice; 9 controale (controale inopinate), respectiv 5 la contribuabili persoane juridice şi 4  la contribuabili persoane fizice; 13 verificări documentare efectuate, din care 10 la contribuabili persoane juridice şi 3 la contribuabili persoane fizice; 2.348,58 mii lei obligaţii suplimentare, stabilite în urma inspecţiilor fiscale, din care: 2.161,90 mii lei la contribuabili persoane juridice şi 186,68 mii lei la contribuabili persoane fizice; 61,98 mii lei obligaţii suplimentare stabilite în urma verificărilor documentare, din care: 60,95 mii lei la contribuabili persoane juridice şi 1,03 mii lei la contribuabili persoane fizice. De asemenea, a fost întocmit un proces verbal aferent sesizărilor înaintate organelor de urmărire penală, cu un prejudiciu în sumă de 67,01 mii lei.
Din punct de vedere al ponderii impozitelor, în totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, sumele din TVA  deţin o pondere de 68,86%, impozit pe profit/venit o pondere de 25,58%, iar alte impozite şi taxe o pondere de 5,56%(impozit dividende, contribuţii).
Potrivit celor declarate de Liliana Ciomîrtan (purtătorul de cuvânt al AJFP Ialomiţa), principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna februarie 2023 sunt: controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili; inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat; verificări documentare efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice pentru stabilirea corecta a situaţiei fiscale a contribuabilului conform OPANAF nr.3632/2020.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )