10 milioane lei puse la ,,bătaie” pentru UAT-uri, în vederea realizării unor proiecte de infrastructură de interes local

Consilierii judeţeni au aprobat, recent, proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ialomiţa, în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală (PJDL) Ialomiţa 2023. Acest program îşi propune să sprijine implementarea de proiecte care vizează investiţii de infrastructură de interes local. Scopul principal este îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii locuitorilor judeţului Ialomiţa, a generaţiilor prezente şi viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale şi urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic şi pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială. Conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, judeţele pot sprijini asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, prin programe de dezvoltare judeţene sau locale, finanţate anual din bugetul judeţului sau din alte surse, în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale, inclusiv prin asigurarea finanţării acestora din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. Astfel, în proiectul bugetului general al Judeţului Ialomiţa pe anul 2023 este alocată suma de 10.000 mii lei pentru finanţarea unor obiective de investiţii de infrastructură în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2023, urmând ca în bugetul anului 2024 să se prevadă suma de 11.780 mii lei.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară va avea responsabilitatea primirii cererilor de finanţare nerambursabilă, va selecţiona proiectele, conform prevederilor Ghidului solicitantului de finanţare nerambursabilă, în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2023. De asemenea, ADI Ialomiţa va avea responsabilitatea efectuării plăţilor în cadrul contractelor încheiate cu solicitanţii în condiţii de legalitate. „Este vorba despre Programul Judeţean de Dezvoltare Locală, în oglindă cu Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pe care Consiliul Judeţean îl finanţează. În 2021, primul an din mandat, am deschis această linie de finanţare. Atunci, am stabilit ca finanţarea să se facă pe doi ani calendaristici. Motivul a fost ca fiecare Unitate Administrativ Teritorială din Ialomiţa să primească finanţare din partea CJ. Acum facem asocierea pentru a putea vira suma aferentă anului 2023, în jur de 10 milioane lei, pentru dezvoltarea UAT-urilor din Ialomiţa”, a precizat Marian Pavel, preşedintele CJ Ialomiţa, specificând că sumele rămase neutilizate, până la data de 20 decembrie a fiecărui exerciţiu financiar, vor fi restituite de către ADI Ialomiţa la bugetul judeţean.

Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )