1 martie, termen limită pentru înregistrarea în SPV

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița reamintește contribuabililor că, începând cu data de 1 martie, înrolarea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual (SPV) va fi obligatorie. Categoriile de contribuabili/plătitori care vor fi obligate să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau oricare alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică (SPV) dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ANAF sunt: persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică; persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.
Înrolarea în Spațiul privat virtual (SPV) oferă atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice toate facilitățile comunicării la distanță a actelor administrative fiscale emise în formă electronică, precum și a altor informații și înscrisuri în legătură cu situația financiară sau fiscală proprie a acestora.
Înregistrarea în serviciul “Spațiul Privat Virtual” se face accesând pagina principală ANAF (www.anaf.ro), apoi secțiunea “Servicii Online” – “Înregistrare/Înrolare persoane fizice și juridice în SPV”.
Dintre avantajele utilizării serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV), principalele sunt: disponibilitate 24 ore din 24 ore, 7 zile din 7, acces facil și gratuit; posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale; posibilitatea depunerii declarațiilor fiscale; posibilitatea de a solicita/primi diferite documente (adeverință de venit, certificat de atestare fiscală fiscală fiscală fiscală fiscală fiscală fiscală fiscală fiscală fiscală, certificat de cazier fiscal, duplicate declarații depuse, duplicate recipise etc.); posibilitatea de a primi informații cu privire la obligațiile fiscale; plata obligațiilor fiscale; informații cu privire la contribuțiile sociale; posibilitatea de programare online a contribuabililor; posibilitatea de a transmite solicitări de asistență în domeniul fiscal prin Formularul de contact inclus în SPV; acces gratuit la noutăți legislativ
În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a documentelor mai sus amintite și le vor depune în format electric, organul fiscal central nu le va lua în considerare. Vor proceda la notificarea acestora cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )